صفحه اول     درباره ما     تماس     پیوندها  
پنجشنبه، 3 بهمن 1398 - 21:12   
  تازه ترین اخبار:  
 صفحه اول روزنامه های کشور
 
 یادداشت
  عبور از نان گرم و روزنامه
  کاش این چراغ قرمز هیچ وقت سبز نشه
  مشق عشق در پیاده روی اربعین
  برای روز کودک؛ کبوتری با بال‌های زیتونی
  نقطه ها
  طاهره السادات احمدی مهریان/طریق الوسطی
  قانون شورای حل اختلاف
  برخی ازنمایندگان استان خوزستان سرنا را از سر گشاده می نوازند
  برای او ؛ پدرام طاهری / روزنامه نگاری "بی چشم" و بی هیچ چشمداشت
  در سوگ شایسته سالاری!
 
 گزارش
  آیین نکوداشت استاد زال پور در دزفول برگزار گردید
  قطع آب کرخه در ۱۰ هزار هکتار زمین‌ کشاورزی دشت‌آزادگان
  پیاز به نرخ دلار و خرمایی که به دهان خارجی‌ها شیرین است
  آهوی ریم در دام بی تدبیری!
  فاضلاب شهری؛ بزرگترین تهدید سلامتی انسان
  از زالودرمانی تا فواید بسیار آن
  سد گتوند بلای جان کشاورزی در خوزستان
  نشست هیئت علمی موسسه ی زبان خوزی گویش(دزفولی/شوشتری) برگزار گردید
  سرریز فاضلاب ها تهدید بزرگ سلامتی عمومی مردم
  "آب نمک" روی زخم‌های 38 ساله آبادان و خرمشهر
 
 معرفی کتاب
معرفی کتاب
معرفی کتاب
- اندازه متن: + -  کد خبر: 85924صفحه نخست » اخبار ورزشیجمعه، 8 آذر 1398 - 10:44
تاثیر نیکوتین بر عملکرد روانی و حرکتی ورزشکاران!
  

هرچند در گذشته پژوهش‌های زیادی انجام شده است که نتایج آن نشان می‌دهد مصرف سیگار یا نیکوتین می‌تواند عملکرد روانی-حرکتی را افزایش دهد، اما طبق پژوهش حاضر بین عملکرد روانی ـ حرکتی ورزشکاران و غیرورزشکاران پس از مصرف مقادیر مختلف نیکوتین تفاوتی گزارش نشده است.

 ایسنا: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر مقادیر مختلف مصرف نیکوتین بر عملکرد روانی-حرکتی ورزشکاران و غیرورزشکاران انجام شده است و از میان دانشجویان پسر دانشگاه خوارزمی با دامنە سنی (۲۴ـ۱۸ سال) به صورت در دسترس انتخاب شدند و هر گروه ۳۶ نفری به صورت تصادفی در سه زیرگروه ۱۲ نفری (مصرف چهار میلی‌گرم آدامس نیکوتین، مصرف دو میلیگرم آدامس نیکوتین و مصرف صفر میلی‌گرم آدامس نیکوتین) جای گرفتند.

نتایج ارزیابی عملکرد در این مطالعه نشان داد که بین زمان واکنش انتخابی دو گروه ورزشکار و غیرورزشکار پس از مصرف مقادیر مختلف نیکوتین تفاوت معناداری وجود ندارد و در عین حال بین عملکرد روانی ـ حرکتی ورزشکاران و غیرورزشکاران پس از مصرف مقادیر مختلف نیکوتین تفاوتی گزارش نشده است.

در پژوهش حاضر، از آدامس‌های صفر، دو و چهار میلی‌گرم استفاده شده است که به گفتە برخی، پژوهش‌ها معتبر بوده و روش سریع تجویز نیکوتین است. پژوهش‌های دیگر با استفاده از تجویز نیکوتین از طریق پوست، تجویز از طریق استنشاق از راه بینی، اندازه‌گیری سطح غلظت پلاسمای خون، تجویز نیکوتین از طریق قطرە بینی و یا اندازه‌گیری‌های فیزیولوژیکی دیگر مانند ضربان قلب و فشار خون انجام شدند.

برخی از پژوهش‌ها عملکرد روانی حرکتی را از طریق نحوە نوشتن یا دستخط، پژوهش‌های دیگر از طریق آستانە" تشخیص نور چشمکزن بحرانی، زمان واکنش حرکت، زمان واکنش حافظە" کوتاه مدت، ردیابی جبرانی، ردیابی بحرانی و تقسیم توجه استنباط کردند اما در این پژوهش، عملکرد روانی حرکتی از طریق زمان واکنش انتخابی و هماهنگی دو دستی استنباط شده است.

هایندمارچ و همکاران(۱۹۹۰)نشان دادند که اگرچه نیکوتین اضافی موجب افزایش سرعت و دقت فعالیت حرکتی می‌شود اما روی هم رفته بر فرایندهای مرکزی پردازش شناختی تأثیری ندارد. در پژوهش فیشر و همکاران (۲۰۱۳) نیز نیکوتین نتوانست در هیچ‌ یک از اعمال، اثر قابل توجهی در اندازه‌گیری عملکرد ایجاد کند. در پژوهش حاضر نیز میزان دقت فعالیت حرکتی از طریق تأثیر مصرف نیکوتین بر خطای زمان واکنش انتخابی مورد بررسی قرار گرفت که یافته‌های این پژوهشگران را مورد تأیید قرار می‌دهد.

یکی از تفاوت‌های اساسی پژوهش حاضر با سایر پژوهش‌ها، استفاده از جامعه ورزشکار و غیرورزشکار است چرا که در اکثر پژوهش‌های انجام شده مقایسه و نیز مداخله بین دو گروه مصرف کننده و سالم و یا تنها یکی از این دو گروه انجام شده است که احتمالا متغیرهایی مانند وضعیت روانی فرد حین آزمون، خستگی و به ویژه پاسخ‌های متفاوت سیستم عصبی مرکزی افراد به مقدار نیکوتین تجویزشده منجر به بروز چنین یافته‌های متفاوتی شده است.

در پژوهش حاضر، یک اثر افزایشی در میزان دمای بدن به دنبال مصرف مقادیر دو و چهار میلی‌گرم آدامس نیکوتین و تعریق بدن، به ویژه در کف دست مشاهده شد، همچنین، جامعە آماری تمامی پژوهش‌های انجام شده متفاوت از پژوهش حاضر بود؛ در بسیاری از آن‌ها دو گروه سالم و مصرف کننده در مواردی دو یا سه گروه از مصرف کننده‌های مواد مختلف و در بسیاری دیگر شامل افراد سالم و یا افراد سیگاری می‌شد، درحالی که در پژوهش حاضر، دو گروه ورزشکار و غیرورزشکار که کاملا سالم بودند بررسی شدند و دامنە سنی نیز در بسیاری این پژوهش‌ها متفاوت از پژوهش حاضر بود.

گفتنی است این پژوهش در کنترل تجاربی نزدیک به آزمون که ممکن است آزمودنی‌ها در فعالیت‌های روزانه داشته باشند مانند (بازی‌های کامپیوتری)، کنترل کمیت و کیفیت تغذیە آزمودنی‌ها و کنترل وضعیت روانی و خلق‌وخوی آزمودنی‌ها هنگام آزمون با مشکل مواجه بود.

درنهایت در پژوهش حاضر بین دو گروه ورزشکار و غیرورزشکار، هیچ‌گونه تفاوت معناداری در پاسخ سیستم عصبی افراد نسبت به دوزهای مختلف نیکوتین تجویزشده دیده نشد. یک دیدگاه مشابه ممکن است به روشن شدن علت عدم تفاوت در آزمون عملکرد روانی حرکتی بین دو گروه ورزشکار و غیرورزشکار کمک کند. همچنین با توجه به ضرورتی که پیشتر برای انجام این پژوهش بیان شد می‌توان اظهار کرد که گرایش برخی ورزشکاران به داروهایی با مکانیسم اثر مشابه نیکوتین و یا حتی مواد تحریک کنندە سیستم عصبی به امید ارتقای عملکردهای روانی شناختی (از جمله افزایش تمرکز توجه) به لحاظ علمی حمایت نمی‌شود، زیرا عملکرد آن‌ها همانند افراد عادی خواهد بود.

با توجه به اهمیت موضوع مواد مخدر در جامعه و لزوم آشنایی بیشتر با اثرات احتمالی آن بر برخی کارکردهای جسمی و روانی افراد پیشنهاد می‌شود تا پژوهش در زمینە مصرف نیکوتین در سایر شرایط متفاوت (به طور مثال استفاده از شیوه‌های دیگر تجویز نیکوتین، اندازه‌گیری عملکرد در سایر محیط‌ها به‌ ویژه محیط‌هایی که در آن فعالیت بدنی و ذهنی انجام می‌شود، سنجش‌های فیزیولوژیکی مانند اندازه‌گیری سطح پلاسما، انجام پژوهش با جامعە آماری متفاوت مانند گروه‌های ورزشی دختر و پسر و یا بررسی اثرات سوءمصرف نیکوتین در ورزش‌های تیمی و انفرادی) و درنتیجه، پاسخ سایر عملکردهای ادراکی ـ حرکتی و شناختی افراد (برای مثال ترصد یا گوش به زنگی، ردیابی جبرانی، ردیابی بحرانی، تقسیم توجه، آستانە تشخیص نور چشمک‌زن، انواع زمان واکنش، هماهنگی دو دستی و به عبارتی، انجام تنوعی از آزمون‌هایی که دامنه‌ای از توانایی‌های حرکتی افراد را برای درک بیشتر اثرات نیکوتین بر عملکرد انسان می‌سنجد) به ویژه ورزشکاران مشخص شود.

   
  

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
  مخاطب گرامی: از انتشار نظرات تکراری و یا حاوی کلمات توهین آمیز معذوریم
  کد امنیتی:
 
 پر بیننده ترین ها
  امضاء تفاهم نامه در زمینه ساخت فضای آموزشی و تامین نیروی انسانی خوزستان
  عرضه واکسن آنفلوآنزای فصلی تا پایان سال
  شیر بخورید و نگران سلامت آن نباشید
  رتبه اول آموزش و پرورش خوزستان در ۲۵ شاخص پرورشی و فرهنگی
  تازه‌ترین قیمتها از بازار طلا و ارز
  با کولرهای گازی فرسوده خداحافظی کنید
  مجموع درآمدهای افراد مشمول مالیات می‌شود
  آخرین اخبار از جعبه سیاه هواپیمای اوکراین
  خریدوفروش قانونی فیش حج درسامانه «تشرف»
  گزارش فیلم‌های پایان هفته تلویزیون
  جزئیات اجرای پویش ملی مبارزه با سرطان در خوزستان
  افزایش یک میلیونی حداقل حقوق کارکنان و بازنشستگان
  تکلیف بنزین سفر چه شد؟
  پرداخت پاداش به مشترکان خوش مصرف برق و گاز
  بازسازی خانه‌های تخریب‌شده سیل تا یک سال
 
 آخرین اخبار
  خوزستان قهرمان مسابقات پرس سینه کشور شد
  افراد فاقد حس بویایی در معرض خطر مرگ هستند
  پرداخت پاداش به مشترکان خوش مصرف برق و گاز
  از سرگیری پروازهای ایرلاین هلندی از آسمان ایران
  افزایش قیمت طلا و سکه امروز
  بازسازی خانه‌های تخریب‌شده سیل تا یک سال
  گزارش فیلم‌های پایان هفته تلویزیون
  تکلیف بنزین سفر چه شد؟
  افزایش یک میلیونی حداقل حقوق کارکنان و بازنشستگان
  خریدوفروش قانونی فیش حج درسامانه «تشرف»
  مجموع درآمدهای افراد مشمول مالیات می‌شود
  جزئیات اجرای پویش ملی مبارزه با سرطان در خوزستان
  رتبه اول آموزش و پرورش خوزستان در ۲۵ شاخص پرورشی و فرهنگی
  آخرین اخبار از جعبه سیاه هواپیمای اوکراین
  با کولرهای گازی فرسوده خداحافظی کنید
  شیر بخورید و نگران سلامت آن نباشید
  تازه‌ترین قیمتها از بازار طلا و ارز
  عرضه واکسن آنفلوآنزای فصلی تا پایان سال
  امضاء تفاهم نامه در زمینه ساخت فضای آموزشی و تامین نیروی انسانی خوزستان
  سند «طلاق» از هفته آینده حذف می‌شود
  تولید پراید و پژو ۴٠۵ سال آینده متوقف می‌شود
  تراکنش‌های تا سقف ۱۰۰ هزار تومان رمز پویا نمی‌خواهند
  احتمال افزایش یارانه نقدی به ۷۵ هزار تومان
  اجرای ۷۹۴ پروژه مسئولیت اجتماعی در خوزستان
  تمدید ثبت‌نام کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد
  واریز سهمیه ترمیمی وانت‌بارها، تاکسی‌ها و آمبولانس‌ها
  مالیات خروج از کشور همان عوارض خروجی است
  کارت‌های قدیمی معافیت تا پایان سال اعتبار دارد
  نرخ تورم دی‌ماه اعلام شد
  تمدید مهلت ثبت‌نام دریافت یارانه معیشتی
  ممنوعیت ادامه تحصیل سربازان برداشته شد
  ۱۳ سال معافیت مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در نواحی صنعتی خوزستان
  سکه ارزان شد
  اسامی پذیرفته‌شدگان آزمون ارشدفراگیر پیام‌نور اعلام شد
  حداقل حقوق کارکنان دولت در سال آینده
  خوزستان سرد و بارانی می‌شود
  ‍‍‍ سرقت مسلحانه از طلافروشی در ماهشهر
  میزان جریمه عدم استفاده «پزشکان» از کارتخوان اعلام شد
  بازگشت پیکرهای ۱۶۷ شهید دوران دفاع مقدس به کشور
  حذف رمز دوم‌ قدیمی کارت‌های بانکی آغاز شد
  این اپلیکیشن‌های اندرویدی را همین الان حذف کنید!
  تمدید مهلت ثبت‌نام بدون آزمون در دانشگاه پیام نور
  سازوکار اخذ مالیات خروج از کشور تعیین شد
  استوکس و پرسپولیس به توافق مالی رسیدند
  امسال کارکنان چقدر عیدی می‌گیرند؟
  گلزن‌ترین بازیکنان فوتبال جهان در تمام ادوار
  دایی، و قلعه‌نویی جزو گزینه‌های سرمربی تیم ملی
  4 تیم ایرانی در صورت انصراف چقدر جریمه می‌شوند؟
  عوامل کیک‌های آلوده دستگیر شدند
  خطای انسانی در سقوط پرواز ۷۳۷ تائید شد
  علی‌نژاد: ظرف دو روز آینده از AFC شکایت می‌کنیم
  طرح معافیت یک فرزند خانواده‌های اهداکننده عضو
  تحویل همه واحدهای مسکن مهر تا پایان ۹۹
  آغاز بخشودگی صد درصدی جرایم بیمه‌ای
  جدیدترین قیمت سکه،‌ طلا و ارز در بازار
کد نمایش در سایت یا وبلاگ
  ادامه آخرین اخبار
 
 وب گردی
چکار کنیم گوشی با شارژ کم خاموش نشود؟
چکار کنیم گوشی با شارژ کم خاموش نشود؟
  ویراژ خودروی آسکا تا ۲۰۲۵در آسمان +عکس
ویراژ خودروی آسکا تا ۲۰۲۵در آسمان +عکس
  چرا ضریب‌هوش ایرانیان رو به کاهش است؟
چرا ضریب‌هوش ایرانیان رو به کاهش است؟
  روش درست کردن سبزه عید در تنگ شیشه ای
روش درست کردن سبزه عید در تنگ شیشه ای
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
خوزنا شروع فعالیت: 1388
khoozna@gmail.com
پشتیبانی توسط: خبرافزار