صفحه اول     درباره ما     تماس     پیوندها  
شنبه، 16 آذر 1398 - 10:29   
  تازه ترین اخبار:  
 صفحه اول روزنامه های کشور
 
 یادداشت
  عبور از نان گرم و روزنامه
  کاش این چراغ قرمز هیچ وقت سبز نشه
  مشق عشق در پیاده روی اربعین
  برای روز کودک؛ کبوتری با بال‌های زیتونی
  نقطه ها
  طاهره السادات احمدی مهریان/طریق الوسطی
  قانون شورای حل اختلاف
  برخی ازنمایندگان استان خوزستان سرنا را از سر گشاده می نوازند
  برای او ؛ پدرام طاهری / روزنامه نگاری "بی چشم" و بی هیچ چشمداشت
  در سوگ شایسته سالاری!
 
 گزارش
  آیین نکوداشت استاد زال پور در دزفول برگزار گردید
  قطع آب کرخه در ۱۰ هزار هکتار زمین‌ کشاورزی دشت‌آزادگان
  پیاز به نرخ دلار و خرمایی که به دهان خارجی‌ها شیرین است
  آهوی ریم در دام بی تدبیری!
  فاضلاب شهری؛ بزرگترین تهدید سلامتی انسان
  از زالودرمانی تا فواید بسیار آن
  سد گتوند بلای جان کشاورزی در خوزستان
  نشست هیئت علمی موسسه ی زبان خوزی گویش(دزفولی/شوشتری) برگزار گردید
  سرریز فاضلاب ها تهدید بزرگ سلامتی عمومی مردم
  "آب نمک" روی زخم‌های 38 ساله آبادان و خرمشهر
 
 معرفی کتاب
معرفی کتاب
معرفی کتاب
- اندازه متن: + -  کد خبر: 85924صفحه نخست » اخبار ورزشیجمعه، 8 آذر 1398 - 10:44
تاثیر نیکوتین بر عملکرد روانی و حرکتی ورزشکاران!
  

هرچند در گذشته پژوهش‌های زیادی انجام شده است که نتایج آن نشان می‌دهد مصرف سیگار یا نیکوتین می‌تواند عملکرد روانی-حرکتی را افزایش دهد، اما طبق پژوهش حاضر بین عملکرد روانی ـ حرکتی ورزشکاران و غیرورزشکاران پس از مصرف مقادیر مختلف نیکوتین تفاوتی گزارش نشده است.

 ایسنا: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر مقادیر مختلف مصرف نیکوتین بر عملکرد روانی-حرکتی ورزشکاران و غیرورزشکاران انجام شده است و از میان دانشجویان پسر دانشگاه خوارزمی با دامنە سنی (۲۴ـ۱۸ سال) به صورت در دسترس انتخاب شدند و هر گروه ۳۶ نفری به صورت تصادفی در سه زیرگروه ۱۲ نفری (مصرف چهار میلی‌گرم آدامس نیکوتین، مصرف دو میلیگرم آدامس نیکوتین و مصرف صفر میلی‌گرم آدامس نیکوتین) جای گرفتند.

نتایج ارزیابی عملکرد در این مطالعه نشان داد که بین زمان واکنش انتخابی دو گروه ورزشکار و غیرورزشکار پس از مصرف مقادیر مختلف نیکوتین تفاوت معناداری وجود ندارد و در عین حال بین عملکرد روانی ـ حرکتی ورزشکاران و غیرورزشکاران پس از مصرف مقادیر مختلف نیکوتین تفاوتی گزارش نشده است.

در پژوهش حاضر، از آدامس‌های صفر، دو و چهار میلی‌گرم استفاده شده است که به گفتە برخی، پژوهش‌ها معتبر بوده و روش سریع تجویز نیکوتین است. پژوهش‌های دیگر با استفاده از تجویز نیکوتین از طریق پوست، تجویز از طریق استنشاق از راه بینی، اندازه‌گیری سطح غلظت پلاسمای خون، تجویز نیکوتین از طریق قطرە بینی و یا اندازه‌گیری‌های فیزیولوژیکی دیگر مانند ضربان قلب و فشار خون انجام شدند.

برخی از پژوهش‌ها عملکرد روانی حرکتی را از طریق نحوە نوشتن یا دستخط، پژوهش‌های دیگر از طریق آستانە" تشخیص نور چشمکزن بحرانی، زمان واکنش حرکت، زمان واکنش حافظە" کوتاه مدت، ردیابی جبرانی، ردیابی بحرانی و تقسیم توجه استنباط کردند اما در این پژوهش، عملکرد روانی حرکتی از طریق زمان واکنش انتخابی و هماهنگی دو دستی استنباط شده است.

هایندمارچ و همکاران(۱۹۹۰)نشان دادند که اگرچه نیکوتین اضافی موجب افزایش سرعت و دقت فعالیت حرکتی می‌شود اما روی هم رفته بر فرایندهای مرکزی پردازش شناختی تأثیری ندارد. در پژوهش فیشر و همکاران (۲۰۱۳) نیز نیکوتین نتوانست در هیچ‌ یک از اعمال، اثر قابل توجهی در اندازه‌گیری عملکرد ایجاد کند. در پژوهش حاضر نیز میزان دقت فعالیت حرکتی از طریق تأثیر مصرف نیکوتین بر خطای زمان واکنش انتخابی مورد بررسی قرار گرفت که یافته‌های این پژوهشگران را مورد تأیید قرار می‌دهد.

یکی از تفاوت‌های اساسی پژوهش حاضر با سایر پژوهش‌ها، استفاده از جامعه ورزشکار و غیرورزشکار است چرا که در اکثر پژوهش‌های انجام شده مقایسه و نیز مداخله بین دو گروه مصرف کننده و سالم و یا تنها یکی از این دو گروه انجام شده است که احتمالا متغیرهایی مانند وضعیت روانی فرد حین آزمون، خستگی و به ویژه پاسخ‌های متفاوت سیستم عصبی مرکزی افراد به مقدار نیکوتین تجویزشده منجر به بروز چنین یافته‌های متفاوتی شده است.

در پژوهش حاضر، یک اثر افزایشی در میزان دمای بدن به دنبال مصرف مقادیر دو و چهار میلی‌گرم آدامس نیکوتین و تعریق بدن، به ویژه در کف دست مشاهده شد، همچنین، جامعە آماری تمامی پژوهش‌های انجام شده متفاوت از پژوهش حاضر بود؛ در بسیاری از آن‌ها دو گروه سالم و مصرف کننده در مواردی دو یا سه گروه از مصرف کننده‌های مواد مختلف و در بسیاری دیگر شامل افراد سالم و یا افراد سیگاری می‌شد، درحالی که در پژوهش حاضر، دو گروه ورزشکار و غیرورزشکار که کاملا سالم بودند بررسی شدند و دامنە سنی نیز در بسیاری این پژوهش‌ها متفاوت از پژوهش حاضر بود.

گفتنی است این پژوهش در کنترل تجاربی نزدیک به آزمون که ممکن است آزمودنی‌ها در فعالیت‌های روزانه داشته باشند مانند (بازی‌های کامپیوتری)، کنترل کمیت و کیفیت تغذیە آزمودنی‌ها و کنترل وضعیت روانی و خلق‌وخوی آزمودنی‌ها هنگام آزمون با مشکل مواجه بود.

درنهایت در پژوهش حاضر بین دو گروه ورزشکار و غیرورزشکار، هیچ‌گونه تفاوت معناداری در پاسخ سیستم عصبی افراد نسبت به دوزهای مختلف نیکوتین تجویزشده دیده نشد. یک دیدگاه مشابه ممکن است به روشن شدن علت عدم تفاوت در آزمون عملکرد روانی حرکتی بین دو گروه ورزشکار و غیرورزشکار کمک کند. همچنین با توجه به ضرورتی که پیشتر برای انجام این پژوهش بیان شد می‌توان اظهار کرد که گرایش برخی ورزشکاران به داروهایی با مکانیسم اثر مشابه نیکوتین و یا حتی مواد تحریک کنندە سیستم عصبی به امید ارتقای عملکردهای روانی شناختی (از جمله افزایش تمرکز توجه) به لحاظ علمی حمایت نمی‌شود، زیرا عملکرد آن‌ها همانند افراد عادی خواهد بود.

با توجه به اهمیت موضوع مواد مخدر در جامعه و لزوم آشنایی بیشتر با اثرات احتمالی آن بر برخی کارکردهای جسمی و روانی افراد پیشنهاد می‌شود تا پژوهش در زمینە مصرف نیکوتین در سایر شرایط متفاوت (به طور مثال استفاده از شیوه‌های دیگر تجویز نیکوتین، اندازه‌گیری عملکرد در سایر محیط‌ها به‌ ویژه محیط‌هایی که در آن فعالیت بدنی و ذهنی انجام می‌شود، سنجش‌های فیزیولوژیکی مانند اندازه‌گیری سطح پلاسما، انجام پژوهش با جامعە آماری متفاوت مانند گروه‌های ورزشی دختر و پسر و یا بررسی اثرات سوءمصرف نیکوتین در ورزش‌های تیمی و انفرادی) و درنتیجه، پاسخ سایر عملکردهای ادراکی ـ حرکتی و شناختی افراد (برای مثال ترصد یا گوش به زنگی، ردیابی جبرانی، ردیابی بحرانی، تقسیم توجه، آستانە تشخیص نور چشمک‌زن، انواع زمان واکنش، هماهنگی دو دستی و به عبارتی، انجام تنوعی از آزمون‌هایی که دامنه‌ای از توانایی‌های حرکتی افراد را برای درک بیشتر اثرات نیکوتین بر عملکرد انسان می‌سنجد) به ویژه ورزشکاران مشخص شود.

   
  

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
  مخاطب گرامی: از انتشار نظرات تکراری و یا حاوی کلمات توهین آمیز معذوریم
  کد امنیتی:
 
 پر بیننده ترین ها
  تکذیب تعطیلی مدارس خوزستان برای کل هفته آینده
  اعزام به زندان تا زمان تامین وثیقه و کفالت ممنوع شد
  آغاز ثبت‌نام آزمون ارشد از فردا
  گروه‌هایی که مشمول طرح رتبه‌بندی معلمان نمی‌شوند
  چاقی، تلفن‌همراه و کامپیوتر بلای جان مفصل‌ها!
 
 آخرین اخبار
  چاقی، تلفن‌همراه و کامپیوتر بلای جان مفصل‌ها!
  گروه‌هایی که مشمول طرح رتبه‌بندی معلمان نمی‌شوند
  اعزام به زندان تا زمان تامین وثیقه و کفالت ممنوع شد
  آغاز ثبت‌نام آزمون ارشد از فردا
  تکذیب تعطیلی مدارس خوزستان برای کل هفته آینده
  معافیت مالیاتی حقوق کارمندان دولتی و بخش خصوصی مشخص شد
  ویلموتس:قراردادم با ایران را فسخ کردم
  تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی کمیته امداد به کارآفرینان
  خوزستان از فردا بارانی است
  فردا آخرین مهلت ثبت نام کنکور دکتری
  ثبت‌نام مسکن فرهنگیان فردا آغاز می‌شود
  بلیت نیم‌بهای سینما‌ها برای روز دانشجو
  پاسخ رهبر انقلاب به نامه شمخانی درباره حوادث اخیر؛ «رأفت اسلامی» مبنا باشد
  خمیسی یکی از چهره های مطرح چهارمین روز ثبت نام کاندیدها در اهواز
  سقف خرید ارز برداشته می‌شود
  موج آنفلوانزا تا ۱۰ روز دیگر فروکش می‌کند
  آغاز ثبت نام آزمون ارشد از شنبه
  آغاز ثبت‌نام "مسکن ملی" در خوزستان از ۱۶ آذرماه
  چه کسانی مشمول یارانه دولت برای بیمه سلامت می‌شوند؟
  قرعه‌کشی جام حذفی انجام شد
  امکان ثبت‌نام برای بسته حمایت معیشتی تا ۸ روز آینده
  رئیس بانک مرکزی: بازار ارز اینگونه نمی‌ماند
  مهلت ثبت نام آزمون دکتری تمدید شد
  وانت‌بار‌ها ۱۰۰ لیتر سهمیه اضافه می‌گیرند
  اعلام مهلت مراجعه به سایت حمایت معیشتی
  سفر زمینی به عتبات رسما متوقف شد
  مسی برنده توپ طلا شد
  چگونه در طرح ملی مسکن ثبت نام کنیم؟
  با یک پیامک، قبض آب خود را دریافت کنید
  فعلا به عراق سفر نکنید
  افزایش قیمت تا ۴درصد پذیرفته می‌شود
  افرادی که کد رهگیری برای بسته معیشتی دریافت نکرده‌اند، چه‌کار کنند؟
  تغییر زمان ثبت‌نام فاز نخست طرح ملی مسکن
  دستگیری عوامل موثر اغتشاشات اخیر در خوزستان
  نحوه پیگیری کارت هوشمند سوخت
  اعلام نتیجه ثبت‌نام برای کمک هزینه معیشتی تا 3 هفته آینده
  جمع‌بندی خسارات قطع اینترنت در حال انجام است
  آغاز ثبت‌نام کنکور کارشناسی ارشد از ۱۶ آذر
  ۱۲ بسته تعهدی برای بیمه تکمیلی فرهنگیان
  آغاز دوباره ثبت‌نام مسکن ملی از چهارشنبه
  پرداخت یا حذف یارانه معیشتی افراد اطلاع‌رسانی می‌شود
  قبوض کاغذی جریمه حذف می‌شود
  ارتباط سیگار الکترونیک با مرگ‌های ناگهانی
  شایعه تک‌نرخی شدن قیمت بنزین رد شد
  پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان معلول
  قرعه کشی نهایی یورو2020
  ورود سامانه بارشی به خوزستان از فردا
  ثبت‌نام جاماندگان یارانه نقدی از اول دی ماه آغاز می‌شود
  جزئیات اینترنت جبرانی برای مشترکان موبایل
  کمک معیشتی بعدی کی واریز می‌شود؟
  دیدار پرسپولیس و نساجی قطعا برگزار می‌شود
  شروط دریافت یارانه بنزین اعلام شد
  شرایط فروش اقساطی ۳ محصول ایران‌خودرو
  برای خنثی‌کردن "عوارض آلودگی هوا" این خوراکی‌ها را مصرف کنید
  افزایش قیمت نان در اهواز نداریم
کد نمایش در سایت یا وبلاگ
  ادامه آخرین اخبار
 
 وب گردی
چکار کنیم گوشی با شارژ کم خاموش نشود؟
چکار کنیم گوشی با شارژ کم خاموش نشود؟
  ویراژ خودروی آسکا تا ۲۰۲۵در آسمان +عکس
ویراژ خودروی آسکا تا ۲۰۲۵در آسمان +عکس
  چرا ضریب‌هوش ایرانیان رو به کاهش است؟
چرا ضریب‌هوش ایرانیان رو به کاهش است؟
  روش درست کردن سبزه عید در تنگ شیشه ای
روش درست کردن سبزه عید در تنگ شیشه ای
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
خوزنا شروع فعالیت: 1388
khoozna@gmail.com
پشتیبانی توسط: خبرافزار