خوزنا : الزام شركت‌هاي هواپيمايي به بازگشت وجه بليت‌هاي تركيه
پنجشنبه، 23 اردیبهشت 1400 - 08:27 کد خبر:102304

سخنگوي سازمان هواپيمايي كشوري گفت: به دليل ممنوعيت تردد سراسري در كشور تركيه، شركت‌هاي هواپيمايي تركيش ايرويز، سان اكسپرس، پگاسوس، فري برد، تيلويند، كرندون و شركت هاي هواپيمايي داخلي موظف به استرداد كامل وجه بليت‌هاي صادره به مقصد تركيه هستند.

به گزارش  سازمان هواپيمايي كشوري، «محمدحسن ذيبخش» اظهار داشت: با توجه به اعمال ممنوعيت تردد رفت و آمد در سراسر كشور از ساعت ۱۹ روز پنجشنبه ۲۹ آوريل ۲۰۲۱ (۹ ارديبهشت ۱۴۰۰) تا ساعت ۵ بامداد روز دوشنبه ۱۷ مي ۲۰۲۱ (۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۰) به منظور پيشگيري از گسترش ويروس كوويد ۱۹ اين نهاد در بخشنامه اي، تمام شركت هاي هواپيمايي را به استرداد كامل وجه بليت هاي صادره به مقصد تركيه ملزم كرد.

وي افزود: در صورت درخواست ابطال بليت و دريافت وجه آن از سوي مسافر، چنانچه تاريخ عزيمت و بازگشت مسافر از ايران به تركيه بين دو بازه زماني تعيين شده، باشد بايد وجه بليت صادره به صورت كامل و بدون اخذ هرگونه جريمه استرداد شود.

ذيبخش با بيان اينكه بليت هاي دو طرفه RT كه تاريخ رفت و بازگشت آنها به ايران بين بازه زماني ۲۷ تا ۲۹ آوريل ۲۰۲۱ (۷ تا ۹ ارديبهشت ۱۴۰۰) است مشمول اين بند نمي شود، افزود: در صورت درخواست مسافر تغيير تاريخ پرواز خروجي از ايران به تاريخي بعد از تاريخ رفع محدوديت هاي اعلامي توسط دولت تركيه است و هرگونه تغيير رزرواسيون و صدور بليت جديد Rebooking/Reissue بايد بدون جريمه صورت پذيرد.

سخنگوي سازمان هواپيمايي كشوري گفت: تغيير رزرواسيون پرواز خروجي در محدوده زماني ممنوعيت تردد در تركيه به درخواست مسافر، مشمول اين بند نخواهد بود و تابع مقررات كلاس نرخي در خصوص شرايط تغيير رزرواسيون است.

وي تصريح كرد: بليت مسافراني كه از فرودگاه‌هاي تركيه به صورت ترانزيت (توقف كمتر از ۲۴ ساعت) استفاده مي كنند و مقصد نهايي آنها كشور ثالث است، مشمول اين بخشنامه نمي شود.

ذيبخش تاكيد كرد: تمام بليت‌هايي كه مغاير با اين بخشنامه ابطال و وجه آنها به طور كامل استرداد نشده است بايد مجددا بررسي و ضمن اطلاع رساني نسبت به استرداد جريمه كسر شده به مسافر اقدام شود.