خوزنا : آخرين مهلت ارسال ليست و ثبت بخشودگي جرايم بيمه‌اي تامين اجتماعي
چهارشنبه، 30 تیر 1400 - 09:10 کد خبر:110708

كارفرمايان براي استفاده از بخشودگي جرائم بيمه‌اي تامين اجتماعي در استان‌هاي تهران و البرز تا دوشنبه ۴ مرداد و در ساير استان‌ها تا شنبه ۲ مرداد فرصت دارند.

به  گزارش   اداره كل روابط عمومي سازمان تامين اجتماعي، با توجه به مصوبات هيات محترم وزيران و ستاد ملي كرونا مبني بر تعطيلي روزهاي پنج شنبه تا پايان مرداد ماه در سراسر كشور و همچنين تعطيلي ادارات در استان هاي تهران و البرز از روز سه شنبه ۲۹ تير لغايت روز يكشنبه ۳ مردادماه، آخرين مهلت ارسال ليست  و پرداخت حق بيمه و ثبت درخواست بخشودگي جرايم  روز شنبه ۲ مردادماه و در استان هاي تهران و البرز روز دوشنبه مورخ ٤مردادماه خواهد بود.