خوزنا : افزايش ۱۴درصدي صادرات ايران به روسيه و آذربايجان در سال ۹۹
چهارشنبه، 30 تیر 1400 - 11:10 کد خبر:110714

سخنگوي گمرك گفت: با وجود بحران كرونا و محدوديت‌هاي ناشي از آن در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸، كالاهاي صادراتي ايران به روسيه بيش از ۱۴ درصد در وزن و حدود ۱۰ درصد در ارزش رشد داشته است.

به گزارش گمرك، سيد روح اله لطيفي در اين باره اظهار داشت: با توجه به سياست توسعه روابط اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي همسايه بر اساس منافع مشترك، با وجود بحران كرونا و توقف فعاليت تجاري در اكثر مرزهاي كشور در سال ۹۹ صادرات كشورمان به آذربايجان و روسيه افزايش پيدا كرد.

وي افزود: در سال ۹۹ بيش از يك ميليون و ۵۱ هزار تن كالا به ارزش ۵۰۴ميليون و ۵۷۵هزار دلار به روسيه صادر شد كه  ۶۰۴هزار و ۵۸۷تن كالا كه ۵۷درصد كل صادراتمان به روسيه بود  از خاك آذربايجان به اين كشور صادر شده است.

لطيفي توضيح داد:۳۴درصد به وزن ۳۶۰هزار و ۵۳تن از طريق مسير جاده اي از مرزهاي آستارا و بيله سوار با عبور از جمهوري آذربايجان از طريق مرز سامور وارد روسيه شدند، ۲۳درصد به وزن ۲۴۴هزار و ۵۳۴تن  از طريق راه آهن جمهوري آذربايجان از مرز آستارا به سمت روسيه منتقل شد و ۴۴۶هزار تن كه ۴۲درصد صادرات كشورمان به روسيه بود از طريق بنادر اميرآباد، فريدون كنار، نوشهر، انزلي و آستارا منتقل شد.

سخنگوي گمرك افزود : با وجود بحران كرونا و محدوديت هاي ناشي از آن در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ بيش از ۱۴ درصد در وزن  و حدود ۱۰ درصد در ارزش كالاهاي صادراتي  ايران به روسيه رشد داشته است كه بدون تعامل سازمان هاي مرتبط با تجارت خارجي  و همكاري دستگاه ديپلماسي به ويژه اقدامات سازنده سفارت كشورمان در باكو امكان پذير نبود

لطيفي در خصوص افزايش صادرات ايران به آذربايجان نيز توضيح داد:درسال ۹۹ يك ميليون و سه هزار و ۸۷تن كالا به ارزش ۵۱۰ميليون و ۹۸۷هزار دلار به آذربايجان صادر شد كه نسبت به سال ۹۸از لحاظ وزني ۱۱درصد و از لحاظ ارزش ۱۸ درصد افزايش صادرات داشتيم

وي افزود: ۳۹۶هزار تن كالااز مسير زميني و مابقي  از مسير  ريلي و دريايي به جمهوري آذربايجان صادرات كالاي ايراني صورت گرفته است

لطيفي تاكيد كرد : تهران - باكو با پيگيري سفارت كشورمان  و  تمام دستگاههاي  مرتبط با تجارت به سمت توسعه روابط اقتصادي و افزايش همكاري هاي اقتصادي پيش مي روند كه در راستاي منافع متقابل  نه تنها بر دو كشور تاثير مثبت گذاشته است بلكه بر روابط تجاري و ترانزيتي كشورمان با روسيه و ساير كشورهاي حوزه قفقاز  و درياي مازندران نيز موثر بوده است.

سخنگوي گمرك در خصوص مسير ترانزيتي آذربايجان به روسيه ضمن رد ادعاي خروج روزانه ۳۰ كاميون از آستارا  گفت: در سال گذشته حدود صدهزار كاميون كالاي ايراني را به كشور  آذربايجان و  يا از طريق اين كشور به روسيه و ساير كشورها از مرزهاي آستارا و بيله سوار منتقل كردند كه سهم گمرك  آستارا ۸۰هزار كاميون بود كه روزانه به طور متوسط ۲۱۹ كاميون از اين مرز در رويه هاي ورود موقت(۷۷كاميون) ،صادرات (۱۲۱كاميون) ، ترانزيت خارجي (۱۷كاميون) و خروج موقت (۵كاميون) كالا خارج شد و اين ميزان خروج در سه ماهه نخست امسال با عبور ۲۱هزار و ۷۵۳ كاميون به متوسط ۲۳۳ كاميون در روز رسيد كه به طور متوسط ۹۰ كاميون در رويه ورود موقت، ۱۱۵كاميدن رويه صادرات، ۲۵ كاميون كاميون در رويه ترانزيت خارجي و چهار كاميون در رويه خروج موقت از گمرك  مرزي  آستارا بوده است

وي افزود:از آنجا كه روسيه و آذربايجان تنها يك گذرگاه مرزي فعال دارند بنابراين  در اندك روزهايي با محدوديت هايي براي عبور كاميون ها از اين مسير كوهستاني مواجه بودند كه باشدت گرفتن كرونا و همزماني ساخت و ساز در گذرگاه سامور روسيه، بعضا تراكم كاميون ها پشت اين مرز افزايش مي يافت كه به صورت غير مستقيم بر ورودي مرز آستارا  نيز اثر مي گذاشت تا  كاميون ها در كشور مقابل و تا باز شدن مرز مشترك روسيه و آذربايجان سرگردان نشوند، البته همزمان توسعه مسير ريلي توسط كشور آذربايجان در جبران اين محدوديت  نقش به سزايي ايفا كرد.

لطيفي افزود : صادرات كشورمان در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۰ با روسيه ۳۰۰هزار و ۹۴۱تن به ارزش ۱۳۵ميليون و ۳۹۲هزار دلار و به كشور آذربايجان ۱۹۴هزار و ۸۰۷هزار تن به ارزش ۸۶ميليون و ۳۹۵هزار دلار بوده است.

دبير شوراي اطلاع رساني گمرك گفت: روسيه و آذربايجان  در سال ۹۸ رتبه ۱۱و ۱۳مقاصد صادراتي كالاهاي ايراني را داشتند كه در سال ۹۹ اين رتبه به ترتيب به دهم و نهم رسيد.

لطيفي ضمن رد ادعاي فساد ۳۰۰ كانتينر ميوه و تره بار در آذربايجان توضيح داد: اين ادعا نه توسط سازمان هاي دخيل در حوزه تجارت تاييد شده است و نه مستنداتي در اين خصوص به سفارت و دستگاههاي ذيمدخل ارائه شده است. بنابراين ضمن رد اين ادعا به صاحبين كالا و فعالان حمل و نقل توصيه مي شود كه با تنوع بخشي به مسيرهاي حمل به ويژه بهره مندي از حمل و نقل چند وجهي و حمل ونقل دريايي و ريلي با كانتينرهاي يخچال دار از مزيت دريا و حنل تركيبي  براي صادرات به روسيه و اعضاي اتحاديه اوراسيا استفاده كنند.