خوزنا : لزوم ورودجهادي جوانان انقلابي درعرصه مديريتي كشور، حهت تحقق شعارسال 1400
چهارشنبه، 4 فروردین 1400 - 12:13 کد خبر:97877
يونس اسفنديازي : ايران اسلامي در مقطعي از زمان قراردارد كه نيروي جوان كمي وكيفي فراواني دراختياردارد ودربيشترتحولات پيرامون مي توان حضوريك يا جوان مبتكر وخلاق را مشاهده كرد.

به سخن ديگر، ايران اسلامي در مقطعي از زمان قرار دارد كه نيروي جوان كمي و كيفي فراواني در اختيار دارد و در بيشتر تحولات پيرامون مي توان حضور يك يا چند جوان مبتكر و خلاق را مشاهده كرد

يونس اسفندياري
معمولا در بيشتر كشورهاي جهان به علت اهميت ويژه نسل جوان، روزي را بنام روز جوان نام گذاري كرده اند، در ايران نيز اين روز مصادف است با ولادت حضرت علي اكبر«ع»، كسي كه شجاعت اخلاق نيك و حسن جمال از بارزترين ويژگي هاي شخصيتي او بود و ايشان را اشبه الناس به رسول اكرم(ص) مي‌دانستند.


نظام مقدس جمهوري اسلامي در ۴ دهه گذشته با تكيه بر جوانان موفق به پيروزي هاي گسترده اي در زمينه هاي مختلف شد و توجه به نسل جوان و سپردن سكان كشتي انقلاب به آنان ،  موضوعي ست كه بطور مستمر از منويات مقام معظم رهبري استخراج شد و ايشان بارها اذعان داشتند  كه جوانان در كشور بايد در همه ي صحنه ها پيشرو باشند و هر جا به نسل جوان اعتماد كرديم و حداقل امكانات را در اختيارش گذاشتيم، پيش رفتيم.
به سخن ديگر، ايران اسلامي در مقطعي از زمان قرار دارد كه نيروي جوان كمي و كيفي فراواني در اختيار دارد و در بيشتر تحولات پيرامون مي توان حضور يك يا چند جوان مبتكر و خلاق را مشاهده كرد
بسياري از كشورهاي توسعه يافته جهان، در دوراني كه بيشتر جمعيتشان جوان بوده، رشد كرده اند و اكنون در دوره ميانسالي، محصول آن روزها را برداشت مي كنند،  پس بايد علاوه بر بعد جمعيتي، ويژگي هاي اقتصادي و اجتماعي جوانان مدنظر قرار گيرد، به طوري كه امروز نقش و جايگاه جوانان در جوامع گوناگون و اعتماد به اين نسل، نشان از توسعه يافتگي يا عدم توسعه كشورها دارد.
علي رغم اينكه جوانان كشور ما مكرر نشان داده اند براي پذيرش مسئوليتهاي اجتماعي و سياسي بيشترين شايستگي را دارند اما از طرف دولتمردان مورد توجه كافي قرار  نگرفته اند و يكي از عوامل اصلي و ريشه اي مشكلات فعلي مردم ناشي از همين مسئله است.
ولي با توجه به پشتيباني رهبر انقلاب و تغيير شرايط كشور و لزوم ميدان دادن به نسل جوان در همه ي عرصه ها،  امروز دولتمردان بايد بدانند كه فرصت ازمون و خطا نيست و اگر به دنبال تحقق شعار سال ۱۴۰۰ هستند مي بايست مديريت كشور را به جوانان بسپارند تا جهاد گونه مانند جوانان سالهاي دفاع مقدس كه خطر و جنگ نظامي را دفع كردند، جمهوري اسلامي ايران را در جنگ اقتصادي نيز به سرمنزل مقصود برسانند.
پشتيباني ها و مانع زاديي ها از مسير دشوار توليد در كشور، با فعاليتهاي جهادگونه و انقلابي تحقق مي يابد، كه نتيجه ي آن در آغاز قرن جديد رفع معضلات معشيتي و افزايش رفاه ملت شريف و هميشه در صحنه ايران خواهد بود كه اين مهم ، خود موجب وحدت و انسجام ملي و تقويت نظام مي گردد و به فضل خدا ايران اسلامي با پشتيباني آحاد مردم مسائل و موانع توليد و اشتغال را يكي پس از ديگري از سد راه برمي دارد.