خوزنا : ماليات بر تراكنش حساب‌هاي بالاي ۵ميليارد تومان
سه شنبه، 17 فروردین 1400 - 22:49 کد خبر:99048

باشگاه خبرنگاران: اميدعلي پارسا رئيس كل سازمان امور مالياتي در خصوص ماليات بر سپرده‌هاي بانكي اظهار كرد: ماليات بر تراكنش بانكي قانون نبوده و جايگاه قانوني ندارد، اما اين موضوع كه اگر سازمان امور مالياتي با بررسي تراكنش‌هاي مالياتي به كتمان درآمدهاي مالياتي برسد, سال گذشته در دستور كار قرار گرفت.

او ادامه داد: امسال هم توجه ويژه‌اي به اين موضوع خواهد شد. براين اساس ماليات بر تراكنش به عنوان درصدي از تراكنش اصلا مطرح نيست، اما مسئله بررسي تراكنش‌هاي بالاي ۵ ميليارد افراد مطرح است. اين بررسي براي متوجه شدن اين موضوع است كه آيا اين افراد متناسب با درآمد و ثروت خود ماليات مي‌دهند يا خير؟

بالاترين مقام سازمان امور مالياتي در پايان بيان كرد: سياست اخذ ماليات بر تراكنش حساب‌هاي بانكي بالاي ۵ ميليارد تومان در دستور كار قرار دارد و امسال هم به آن توجه ويژه مي ‎شود. روزنه ورود هر جامعه به پيشرفت, تمركز به درآمدهاي كتمان شده يا مخفي شده است.