خوزنا : صدور احكام جديد حقوق بازنشستگان به تعويق افتاد
چهارشنبه، 18 فروردین 1400 - 04:24 کد خبر:99098

به گزارش تابناك به نقل از  فرارو، رئيس كانون كارگران بازنشستگان و مستمري‌بگيران تأمين اجتماعي از به تعويق افتادن صدور احكام جديد حقوق بازنشستگان اين سازمان خبر داد.

علي دهقان كيا با اشاره به تعويق افتادن احكام جديد بازنشستگان سازمان تأمين اجتماعي گفت: «اين تصميم به دليل تجمعاتي گرفته شده است كه در روزهاي گذشته از سوي برخي افراد در مقابل ساختمان‌هاي تأمين اجتماعي انجام شده است.»

او افزود: "اين در حالي است كه هنوز احكام جديد حقوق بازنشستگان صادر نشده است و برخي از افراد كه كارگران بازنشسته نيستند و از مديران برخي از نهادها هستند، گمانه‌زني‌هايي را در رابطه با احكام جديد داشته‌اند."

دهقان‌كيا گفت: «در همين زمينه روز گذشته نيز پيشنهادات جديدي براي حقوق بازنشسته‌ها اعلام شده كه البته هنوز به صورت كامل اعلام نشده است.»

او با اشاره به اينكه حدود 60 درصد از بازنشستگان تأمين اجتماعي حداقل‌بگير حقوق بازنشستگي هستند، گفت: "بنابر محاسبه‌اي كه انجام شده اين افراد بايد بين 4100000 تومان تا 4200000 تومان دريافتي خواهند داشت."

روز شنبه مصطفي سالاري مديرعامل سازمان تامين اجتماعي از افزايش حقوق بازنشستگان خبر داد.

او درباره جزييات افزايش حقوق بازنشستگان گفت: "حداقلي بگيري كه ۳۰ سال خدمت كرده است و حقوقش يك ميليون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است در فروردين جاري با احتساب يك همسر و دو فرزند حدود ۴ ميليون و ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان دريافت خواهد كرد؛ براي كساني كه كمتر از ۳۰ سال خدمت دارند حقوقشان به تناسب كاهش و براي كساني كه بيش از ۳۰ سال خدمت كرده اند اين رقم مقداري بيشتر است."

يك روز پس از اين اظهارات بازنشستگان تامين اجتماعي درمقابل دفاتر و ساختمان‌هاي اين نهاد در شهرهاي مختلف تجمع كردند.

معترضان معتقدند كه افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي در مقايسه با بازنشستگان كشوري و لشكري عادلانه نيست. آنها به خاطر تبعيض ميان بازنشستگان و وضعيت بد معيشتي خود اعتنراض كردند.