خوزنا : وضعيت هفت شهرستان نارنجي خوزستان، باز قرمز شد
چهارشنبه، 18 فروردین 1400 - 06:31 کد خبر:99104

رييس دانشگاه علوم پزشكي اهواز گفت: وضعيت هفت شهرستان خوزستان كه دررده نارنجي كرونايي قرار داشتند بار ديگر قرمز شد.

دكتر فرهاد ابول نژاديان چهارشنبه در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: شهرستان‌هاي اهواز ، كارون، ايذه، مسجدسليمان، شوش، باغملك و ماهشهر كه روز چهاردهم فروردين به رنگ نارنجي درآمده بودند مجددا قرمز شدند.
وي با بيان اينكه اكنون ۱۷ شهرستان خوزستان در وضعيت قرمز كرونايي قرار دارد افزود: خرمشهر ، اميديه، آغاجاري، بهبهان، لالي، دزفول، شوشتر، رامهرمز، آبادان و انديمشك ديگر شهرستان‌هاي قرمز خوزستان هستند كه انتظار داريم مردم براي جلوگيري از شيوع بيشتر ويروس كرونا، پروتكل‌هاي بهداشتي را رعايت كنند.
رييس دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز گفت: شهرستان هاي رامشير، انديكا، گتوند، دشت آزادگان، هنديجان، شادگان، هفتكل و باوي اكنون در وضعيت نارنجي كرونا قرار دارد.

وي ادامه داد: با توجه به اينكه گونه غالب ويروس كرونا در خوزستان از نوع انگليسي است هر لحظه ممكن است تعداد شهرستان‌هاي قرمز و نارنجي خوزستان تغيير كند.

پيش از اين ۹ شهرستان خوزستان در وضعيت قرمز كرونايي و ۹ شهرستان ديگر در وضعيت نارنجي قرار داشتند.