خوزنا: سازمان سنجش: كنكور را حذف شده در نظر بگيريد
شنبه، 2 بهمن 1400 - 18:44     کد خبر: 127465

ميزان: عبدالرسول پورعباس در مورد كنكور و مصوباتي در خصوص كاهش سهم آن در نظام سنجش آموزش كشور گفت:طي سال‌هاي آينده ما ديگر كنكور به شيوه سابق نخواهيم داشت بلكه يك نظام سنجش ورود به دانشگاه كه شامل دو بخش است را اجرايي خواهيم كرد.

وي ادامه داد: نظام سنجش دو مرحله‌اي را آزمون‌هاي يكپارچه كشوري در آموزش و پرورش و آزمون‌هاي كشوري در سنجش تشكيل خواهد داد، ملاك پذيرش و ورود به دانشگاه نيز اين دو سنجش خواهد بود، از اين رو كنكور را حذف شده در نظر بگيريد، سوابق تحصيلي و آزمون سنجش به شكل هوشمند و در تعدد قابل قبول از سوي آموزش و پرورش و سازمان سنجش در راستاي تقويت اين دو سازمان طراحي خواهد شد.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا با افزايش سهم سوابق تحصيلي به عدالت آموزشي نزديك خواهيم شد، گفت: براي رسيدن به عدالت آموزشي بايد بتوانيم امتحانات هوشمند را در اين كشور برگزار كنيم آنچه آن روز‌ها تحت عنوان امتحانات متعدد مي‌گفتيم امروز عملياتي خواهد شد، چرا كه امروزه نيز فناوري آن در كشور موجود است و در آينده در مورد جزييات آن بيشتر صحبت خواهيم كرد.

پورعباس ضمن ابراز اميدواري در خصوص اجراي طرح امتحانات هوشمند ظرف دو و نهايت سه سال آينده گفت: با تكرار، تعدد و تنوع آزمون ها هم كيفيت آموزش بالا خواهد رفت و اين موضوع اثر مثبت بر روي آموزش داشته و هم مافياي كنكور حذف خواهد شد.

رئيس سازمان سنجش در مورد تعارضات پيش آمده در سال جاري در مورد تفاوت اهداف آموزشي آموزش و پرورش و سازمان سنجش گفت: درجلسه اي كه با وزير آموزش و پرورش داشته ايم بر اين نكته تاكيد شد كه در راستاي هم سو كردن هر دو سازمان در جهت ارائه خدمات بهتر و برجسته تر به دانش آموزان گام برداريم.

وي در مورد جزييات اين همراهي و هم سويي گفت: مهمترين امر بيشتر در مسير محتوا سازي و اجر است اگر محتواسازي را به شكلي پيش بريم كه سوالات ما درچارچوب كتاب‌هاي آموزش و پرورش باشد اين تعارضات پايان خواهد يافت.

رئيس سازمان سنجش گفت: ما براي سال ۱۴۰۱ اين كار را شروع كرده ايم و به اميد خدا با طرح سوالات مفهومي، محتوايي و در واقع متكي به محتواي كتاب‌هاي درسي و نه خارج از آن بايد هم زمان در آموزش و پرورش و سنجش تلاش كنيم.

وي در پايان با اشاره به اين موضوع كه بايد فاصله خود را با سوالات كليشه‌اي زياد كنيم بر اين نكته تاكيد كرد كه بايد به نقطه‌اي برسيم كه صد در صد سوالات ما محتوايي و متكي به كتب درسي باشد كه اين موضوع به طور طبيعي تعارضات موجود را از ميان خواهد برد.


پیامک - فیس بوک - تویتر
نسخه اصلی - برگشت به خبرها