خوزنا: سن واكسيناسيون كاهش يافت
شنبه، 2 بهمن 1400 - 18:44     کد خبر: 127466

خبرگزاري ايسنا: مهندس محمد هاشمي درخصوص مصوبات پيشنهادي جهت تصويب در ستاد ملي كرونا به رياست رييس جمهور، مورخ اول بهمن ۱۴۰۰، عنوان كرد: بر اين اساس، با توجه به لزوم آمادگي كامل مراكز درماني مقابله با كرونا؛ اجراي ماده ۲۷ قانون جمعيت مبني بر به كارگيري خانم هاي پزشك داراي فرزند در محل سكونت به مدت ۶ ماه به تعويق مي افتد و مطابق روال قبلي وزارت بهداشت خدمت مي كنند.

بنابر اعلام وبدا، وي افزود: همچنين، ستاد مصوب كرد كه واكسيناسيون گروه سني ۵ تا ۱۱ سال در سراسر كشور به صورت پلكاني و با رضايت والدين آغاز شود.

فعاليت مدارس به قوت خود باقي است

سرپرست مركز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت بهداشت بيان كرد: فعاليت مدارس نيز به قوت خود باقي بوده و تعطيل نيستند و چنانچه ستاد ملي كرونا تصميمات جديد اتخاذ كند، اعلام خواهد شد.


پیامک - فیس بوک - تویتر
نسخه اصلی - برگشت به خبرها