خوزنا: افزايش ابتلاي كادر درماني خوزستان به كرونا
شنبه، 16 اسفند 1399 - 12:08     کد خبر: 96507

رئيس بيمارستان اميرالمومنين(ع) اهواز با هشدار نسبت به افزايش درگيري كادر درماني گفت: در حال ورود به مرحله افزايش ابتلاي پرسنل هستيم و به تدريج خروج پرسنل از سيستم آغاز مي‌شود و در نتيجه، كيفيت خدمات كاهش مي‌يابد.

دكتر محمد آرزومند در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار كرد: قطعا زماني كه لود مراجعه بيشتر و ميزان بيماران بيش از ظرفيت بيمارستان‌ها شود، مخاطراتي براي پرسنل در پي خواهد داشت.

وي تصريح كرد: در اين شرايط، بار مواجهه پرسنل با بيماران آلوده بيشتر مي‌شود و ريسك درگيري بالاتر مي‌رود كه اكنون با اين شرايط مواجه هستيم.

رئيس بيمارستان اميرالمومنين(ع) اهواز ادامه داد: هر كدام از پرسنل كه درگير بيماري شود، دو هفته از سيستم درمان خارج مي‌شود و بار وظايف وي بر دوش ديگر پرسنل مي‌افتد. از طرفي نيز ميزان مراجعه بيماران كاهش نيافته است و بنابراين ريسك درگيري پرسنلي كه در حال فعاليت هستند بالاتر مي‌رود.

آرزومند با هشدار نسبت به افزايش درگيري كادر درماني گفت: در حال ورود به مرحله افزايش ابتلاي پرسنل هستيم و به تدريج خروج پرسنل از سيستم آغاز مي‌شود و در نتيجه، كيفيت خدمات كاهش مي‌يابد.

وي عنوان كرد: از مردم مي‌خواهيم با رعايت دستورالعمل‌هاي بهداشتي سلامت خود را حفظ و به سيستم درماني كمك كنند.


پیامک - فیس بوک - تویتر
نسخه اصلی - برگشت به خبرها